osg(osg中文社区)-osgEarth-osgViewer-基于OpenGL-开源三维渲染引擎-图形引擎-虚拟仿真工具-osg教程-osg仿真

视频展示

当前位置:首页 > 项目应用 >视频展示

翻译者:李宇龙;  校验者:哈哈文;

OpenSceneGraph社区在YouTube,vimeo等几个流媒体服务上传播着高质量的视频。这还仅仅是OpenSceneGraph所能做的一小部分,如果你想了解更多关于作者和与视频相关工程的细节,请您跟随视频的链接去看他们各自的一系列任务。

手机设备

安卓设备

                

                                                                视频演示OSG在不同的Android设备上工作                                                           集成测试OSG + Vuforia


IOS设备

                

                                                OSG for iOS + uMundo可以在观众之间同步相机转换矩阵                                                             iOS模拟器中的osgCal

NodeKits和外部库

OSGOCEAN

                

                                                                        使用osgOcean的海洋渲染                                          作为VENUS项目的一部分创建的水下潜艇模拟器。 使用OSG和osgOcean库创建

OSGBULLET

                

                                                                           osgBullet v2.0的一些功能                                                                                        osgBulle测试

外围设备

KINECT

                                                                                                                                          Kinect点云可视化器